Home

Ideal Quality Solutions Co., Ltd.

จำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย สำหรับระบบ Gas Detection, Flame Detection, Fire Detection, Smoke Detection, Fire Alarm, Fire Suppression, Building Management System, Access Control และระบบกล้องวงจรปิด สำหรับโรงงาน อาคารทั่วไป


Our Partners and Distributed Product


News & Events

ทำบุญออฟฟิศ ระยอง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหารของ IDEAL และ IQS ได้จัดให้มีพิธีทำบุญออฟฟิศ ระยอง เพื่อเป็นสิริมงคล และกำลังใจ ในการทำงานของพนักงาน ชมบรรยากาศงานทำบุญของเราได้เลยครับ

Slider

 

New Year Party 2021

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 IDEAL ได้จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2564 และแจกของรางวัลให้กับพนักงาน ที่ร้านอาหารครัวสะตอ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ได้ของรางวัลกลับบ้านกันทั่วหน้า พร้อมที่จะกลับมาทำงานหนัก และสนุกกันต่อในปี 2564…

จัดอบรมพนักงานหัวข้อ OKR (Objective & Key Results)

ผู้บริหารของ IDEAL ได้มองเห็นถึงความสำคัญต่อบุคคลากรของบริษัทผู้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และได้มองเห็นว่าการฝึกอบรมพนักงาน (Training) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญต่อบริษัทฯซึ่งจะช่วยให้พนักงานได้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในด้านการทำงาน  เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อ OKR (Objective & Key Results) ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรม Phavina Hotel Rayong