ทำบุญออฟฟิศ ระยอง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหารของ IDEAL และ IQS ได้จัดให้มีพิธีทำบุญออฟฟิศ ระยอง เพื่อเป็นสิริมงคล และกำลังใจ ในการทำงานของพนักงาน ชมบรรยากาศงานทำบุญของเราได้เลยครับ

cadmin

04/03/2021

New Year Party 2021

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 IDEAL ได้จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2564 และแจกของรางวัลให้กับพนักงาน ที่ร้านอาหารครัวสะตอ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ได้ของรางวัลกลับบ้านกันทั่วหน้า พร้อมที่จะกลับมาทำงานหนัก และสนุกกันต่อในปี 2564…

cadmin

07/01/2021

จัดอบรมพนักงานหัวข้อ OKR (Objective & Key Results)

ผู้บริหารของ IDEAL ได้มองเห็นถึงความสำคัญต่อบุคคลากรของบริษัทผู้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และได้มองเห็นว่าการฝึกอบรมพนักงาน (Training) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญต่อบริษัทฯซึ่งจะช่วยให้พนักงานได้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในด้านการทำงาน  เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อ OKR (Objective & Key Results) ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรม Phavina Hotel Rayong

cadmin

07/01/2021

IDEAL & MSA Webinars

IDEAL และ MSA ขอเชิญลูกค้า และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมผ่าน Webinars โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งมีให้เลือกเข้าอบรม 2 วัน ในวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 และ วัน อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 ในเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ Improving flame detection coverage using flame mapping. Improving gas detection coverage using gas mapping. Performance analysis of gas and flame detection demonstrated with a mapping study of an ONSHORE facility. Performance analysis of […]

cadmin

07/01/2021

อบรม Mindset พัฒนาคุณภาพพนักงาน

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท IDEAL และ IQS ได้จัด In-House Training ให้กับพนักงานโดยโค้ชต้อง และโค้ชลูกตาล ในหัวข้อ “Be Yourselft with More Skill” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Mindset เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพ และเอาชนะขีดจำกัดของพนักงาน เพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงในการให้บริการลูกค้า และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถอยู่ในยุคของการ Disruption ทางเทคโนโลยี.

cadmin

07/01/2021

IDEAL จัดท่องเทียวประจำปี 2019

เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2019 บริษัทฯ ได้จัดให้มี Company Trip ประจำปี 2019 โดยปีนี้เราไปร่วมทำกิจกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เราไปแวะปางช้าง น้ำตกเอราวัณ และเมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ สร้างความสนุกสนาน และรอยยิ้มให้พนักงานที่พร้อมกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

cadmin

07/01/2021

Company Trip 2018

เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2018 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม Outing ประจำปีที่ โดปีนี้เราไปร่วมทำกิจกรรมที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา บริษัทในเครือ ประกอบไปด้วย บริษัท อินทิเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท ไอดีล ควอลิตี้ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

cadmin

06/01/2021