รับสมัครงานตำแหน่ง Sale Engineer และ Senior Sale Engineer

Sale Engineer

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย
 • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้
 • มีรถยนต์ของตนเองและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะในการนำเสนอและความคิดริเริ่มด้านการขายและบริการ

Senior Sale Engineer

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28-35 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2-3 ปี
 • หากมีประสบการณ์การขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตระบบตรวจจับก๊าชจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการนำเสนอ เจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบอนุญาตขับขี่

ทางบริษัทฯมีสวัสดีการให้แก่พนักงานของบริษัทฯดังนี้

 • คอมมิสชั่นหรือโบนัส ,
 • ค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอรถยนต์
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน
 • งานปีใหม่หรือท่องเที่ยวประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพบิดา-มารดา

ผู้สมัครที่สนใจที่จะร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ สามารถส่งประวัติโดยย่อแบบเต็มพร้อมระบุเงินเดือนที่คาดหวังและแนบรูปถ่ายล่าสุดไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

Ideal Quality Solutions Co., Ltd.

Bankgok Office. 135/33 12th Floor, Amornphan 205 Tower 2, Soi Nathong, Ratchadaphisek Rd, Dindaeng Sub-District, Dindaeng District, Bangkok 10400

Tel. 02-274-5215