รับสมัครงานตำแหน่ง (Senior Project Engineer)

ตำแหน่งงาน Senior Project Engineer จำนวน 1 อัตรา

สถานทีปฏิบัติงาน จังหวัดระยอง

ลักษณะงาน

 • ประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
 • จัดทำแผนการดำเนินโครงการและรายงานสถานะโครงการให้ผู้บริหาร และลูกค้าทราบ
 • แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละส่วน
 • จัดสรรค์คนให้เหมาะกับงาน และเวลา ร่วมกับหัวหน้าทีมแต่ละทีม
 • ควบคุมงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อนส่งมอบลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม, ไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
 • สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของโครงการ และความต้องการของลูกค้า
 • สามารถประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการดำเนินโครงการได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์บริหารงานโครงการเกี่ยวกับการสร้างอาคารและระบบควบคุมอาคาร ถ้ามีทักษะอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • คอมมิสชั่นหรือโบนัส
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าสึกหรอ
 • ประกันสังคม
 • สังสรรค์ และท่องเทียวประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพบิดา-มารดา
 • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ( เมื่ออายุงานครบ 1 ปี )

ผู้สมัครที่สนใจที่จะร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ สามารถส่งประวัติโดยย่อแบบเต็มพร้อมระบุเงินเดือนที่คาดหวังและแนบรูปถ่ายล่าสุดไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

IDEAL QUALITY SOLUTIONS CO.,LTD

Rayong Office. 267/260-261 Sukhumvit Road, Maptaphut, Muang, Rayong 21150

Tel. 038-029420

Bangkok Office. 135/33 Amornphan 205 Tower 2, Soi Nathong, Ratchadapisek Rd, Dindaeng Sub-District, Dindaeng District, Bangkok 10400

Tel. 02-276-5890

Email. somphon@ideal-solutions.co.th, waraporn@iqs.co.th