ทำบุญออฟฟิศ ระยอง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหารของ IDEAL และ IQS ได้จัดให้มีพิธีทำบุญออฟฟิศ ระยอง เพื่อเป็นสิริมงคล และกำลังใจ ในการทำงานของพนักงาน ชมบรรยากาศงานทำบุญของเราได้เลยครับ

Slider